Elall, spol. s r.o.

Komunikačný kabel pre pokladnice Euro-100, Euro-200 a Euro-2100.